जिल्ह्यामध्ये सर्व खाजगी व शासकीय कोविड-19 रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध ऑक्सिजन बेड व आय.सी.यू. बेडबाबत सनियंत्रण करण्यासाठी तहसिलदार कार्यालयामध्ये व जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

त्यानुसार रायगड जिल्ह्यात कोविड-19 रुग्णांसाठी सर्व शासकीय व खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या ऑक्सिजन बेड O2 व आय.सी.यू. बेडची माहिती नागरिकांना मिळण्यासाठी प्रत्येक तहसिलदार कार्यालयामध्ये नियंत्रण कक्ष स्थापित करण्यात आलेला आहे. या क्रमांकावर संपर्क केल्यास जिल्ह्यातील शासकीय व खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या बेडची माहिती उपलब्ध होवू शकेल.

 • तहसिल कार्यालय, अलिबाग – 02141-222054
 • तहसिल कार्यालय, पेण – 02143-252036
 • तहसिल कार्यालय, मुरुड – 02144-274026
 • तहसिल कार्यालय, पनवेल – 022-27452329
 • तहसिल कार्यालय, उरण – 022-27222352
 • तहसिल कार्यालय, कर्जत – 02148-222037
 • तहसिल कार्यालय, खालापूर – 02192-275048
 • तहसिल कार्यालय, माणगाव – 02140-262632
 • तहसिल कार्यालय, तळा – 7066069317
 • तहसिल कार्यालय, रोहा – 02194-232232
 • तहसिल कार्यालय, पाली – 02142-242665
 • तहसिल कार्यालय, श्रीवर्धन – 7249579158
 • तहसिल कार्यालय, म्हसळा – 02149-232224
 • तहसिल कार्यालय, महाड – 02145-222142
 • तहसिल कार्यालय, पोलादपूर – 02191-240026
 • जिल्हाधिकारी कार्यालय, अलिबाग – 02141-222118.

तरी गरजू नागरिकांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी केले आहे.

एसटी बस आता पूर्ण आसन क्षमतेने धावणार