Posted inकविता

पाऊस मनामनातला – सौ. नेहा नितीन दळवी

पाऊस मनामनातला – सौ.नेहा नितीन दळवी प्रत्येकाच्या मनातला पाऊस हा वेगवेगळा असू शकतो… पावसाची रूपं सुद्धा वेगवेगळीच… कधी आठवणीतला पाऊस तर कधी नकोसा वाटणारा पाऊस तर कधी हवाहवासा वाटणारा पाऊस…माझ्या नजरेतला पाऊस हा असा आहे ..? उक्तीपेक्षा कृती श्रेष्ठ | Action Speak Louder than Words In Marathi