Posted inनवी मुंबईपनवेल

पनवेल महानगरपालिका स्वाईन फ्लयू बाबत घ्यावयाची काळजी

पनवेल महानगरपालिका स्वाईन फ्लयू बाबत घ्यावयाची काळजी pic.twitter.com/DMcPxwz15w— Panvel Municipal Corporation (@PanvelCorp) July 27, 2017 Source by Panvel Municipal Corporation

Posted inनवी मुंबईपनवेल

पनवेल महानगरपालिका गणेश उत्सव बैठक 2017 मार्गदर्शन करताना पनवेल महापालिका

पनवेल महानगरपालिका गणेश उत्सव बैठक 2017 मार्गदर्शन करताना पनवेल महापालिका आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे pic.twitter.com/Xe6DA38j8m— Panvel Municipal Corporation (@PanvelCorp) July 28, 2017 Source by Panvel Municipal Corporation

Posted inनवी मुंबईपनवेल

लोकशाहीर आण्णा भाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमीत्त पुष्पहार अर्पण करताना पनवेल

लोकशाहीर आण्णा भाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमीत्त पुष्पहार अर्पण करताना पनवेल महापालिका आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे व उपमहापौर सौ. चारुशिला घरत pic.twitter.com/avYUuRNgfs— Panvel Municipal Corporation (@PanvelCorp) August 1, 2017 Source by Panvel Municipal Corporation

Posted inनवी मुंबईपनवेल

एनएमएमटी पनवेलमध्ये पनवेल महापालिका आयुक्त डॉ.सुधाकर शिंदे यांच्या मागणीला यश

एनएमएमटी पनवेलमध्ये पनवेल महापालिका आयुक्त डॉ.सुधाकर शिंदे यांच्या मागणीला यश pic.twitter.com/oOsT7jrsnI— Panvel Municipal Corporation (@PanvelCorp) August 8, 2017 Source by Panvel Municipal Corporation

Posted inनवी मुंबईपनवेल

पनवेल शहर स्वच्छ पनवेल महापालिका आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या

पनवेल शहर स्वच्छ पनवेल महापालिका आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या स्वच्छ व सुंदर पनवेल संकल्पनेला यश pic.twitter.com/savQwWD49I— Panvel Municipal Corporation (@PanvelCorp) August 29, 2017 Source by Panvel Municipal Corporation