Posted inपनवेल

कर्नाळा बँक पीएमसी बँकेच्या मार्गावर?

पीएमसी बँकेनंतर याच भागातील आणखी एक बँक आरबीआयच्या स्कॅनरखाली आहे. ही बँक कर्नाळा सहकारी सहकारी बँक असून त्याचे मुख्यालय पनवेल येथे आहे.