Posted inमहाराष्ट्र

उद्योगांना कर्मचारी भेटण्यासाठी महाराष्ट्र सकारात्मक

कोरोना साथी नंतर जवळपास १२ लाख कामगारांनी राज्यातुन स्थलांतर केले असल्यामुळे महाराष्ट्रात कामगारांचा तुटवडा निमार्ण झाला आहे.