महाराष्ट्रात आता 55 वर्ष पुर्ण असणारे शेतकरी, कारागीर आणि भूमिहीन मजुरांना पेन्शन म्हणून 3000 रुपये मिळणार आहेत