सन 2018-19 पासून महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी एकत्रित संकेतस्थळ विकसित करण्यात आलेले आहे. महाडीबीटी हे या संकेतस्थळाचे नाव असून http:/mahadbtmahait.gov.in हे संकेतस्थळ हे संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान (DIT) यांच्यामार्फत कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे. सन 2021-22 साठी शिष्यवृत्ती शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क तसेच इतर योजनांचा लाभ घेण्यासाठी व सन 2020-21 करिता नूतनीकरण करण्यासाठी हे संकेतस्थळ पुनःश्च चालू करण्यात आले आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दि.28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तरी विद्यार्थ्यांनी आपले अर्ज तात्काळ नोंदणीकृत करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त सुनिल जाधव यांनी केले आहे.

या डीबीटी पोर्टलद्वारे विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर त्यांना देय होणारा शिष्यवृत्ती निर्वाह भत्ता, शिक्षण फी, परीक्षा फी, इतर अनुज्ञेय फी, त्यांच्या आधार संलग्न खात्यावर थेट वितरीत केला जाणार आहे. त्याकरिता विद्यार्थ्यांनी आपले आधारकार्ड क्रमांक आपल्या बँक खात्याशी संलग्न करुन घ्यावे.

महाडीबीटी ची वैशिष्ट्ये:-

·         लाभार्थी कोणत्याही वेळी कुठूनही महाडीबीटीच्या वेबसाईट वर नोंदणी करु शकतात.

·         लाभार्थी त्यांच्या स्वतःच्या अर्जाची स्थिती युजर आय डी ने पाहू शकतात.

·         सुलभ पडताळणी आणि पारदर्शकता यासाठी मार्क शिट, जात प्रमाणपत्र इ. अपलोड करु शकतात.

·         महाडीबीटी प्रक्रियाच्या विविध स्तरावर विद्यार्थी आणि संस्थाना एसएमएस आणि ईमेल अलर्टची तरतूद

·         विद्यार्थ्याच्या बँकेच्या खात्यात शिष्यवृत्तीचे प्रत्यक्ष वितरण

·         सुलभ शिष्यवृत्ती मंजूरीची प्रकिया

·         भूमिका आधारित युनिक लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड सर्वांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येते.

·         विभाग आणि राज्य प्राधिकरण यांच्याद्वारे शिष्यवृत्तीच्या देखरेखीची पारदर्शकता.

·         कोणत्याही स्वरुपाच्या तांत्रिक बाबीची अडचण उद्भवल्यास संकेतस्थळावरील टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधता येतो. (टोल फ्री क्र. 022-49150800)

·         पात्रतेचे निकष विभागाच्या https://sjsa.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरिता मार्गदर्शक तत्वे:-

·         वरील योजनांचे ऑनलाईन अर्ज महाडीबीटी पोर्टल (संकेतस्थळ http:/mahadbtmahait.gov.in) वर देण्यात आलेल्या युजर मॅन्युअल/ इएफ.ए.क्यू. चा वापर करुन ऑनलाईन पध्दतीने व पोर्टलवर दिलेल्या सूचनांचे पालन करुन अर्ज भरण्याच्या विहीत तारखेपर्यंत न थांबता संपूर्ण न अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरुन घ्यावा.

·         अर्जदार शिष्यवृत्तीसाठी निर्धारित केलेल्या सर्व अटी लागू करण्यासाठी आणि पूर्ण करण्यासाठी पात्र आहे याची खात्री करण्याची संपूर्ण जबाबदारी अर्जदाराची असेल.

·         जर अर्जदाराची पात्रता कोणत्याही टप्यावर अवैध आढळली तर त्याची शिष्यवृत्ती रद्द करण्यात येईल.

·         अर्जदाराने अंतिम: अर्ज जमा करण्यापूर्वी तपासावे की त्याच्या / तिच्या द्वारे प्रदान केलेले सर्व तपशिल योग्य आहेत कारण त्यानंतर माहिती संपादित करण्यासाठी कोणतीही तरतूद प्रणालीमध्ये नसेल.

·         शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज सादर करण्याची पध्दत केवळ ऑनलाईनच असेल.

·         “*” ‘चिन्हासह जे रकाने चिन्हांकित आहेत ते भरणे अनिवार्य असेल.

·         ज्या विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड क्रमांक मोबाईल क्रमांकाशी संलग्नीत नाहीत त्यांनी त्वरीत जवळच्या आधारकेंद्रावर जाऊन आपले आधार क्रमांक मोबाईल क्रमांकाशी संलग्नित करुन घ्यावेत.

वरील योजनांची माहिती संस्थेच्या दर्शनीय भागातील सूचना फलकावर कायमस्वरूपी लावण्यात यावी तसेच विद्यार्थ्यांना वरील योजनांचे अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने भरण्यासाठी सहकार्य करावे व विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन भरलेले अर्ज पुढील कार्यवाही ऑनलाईन पध्दतीने छाननी करावी, आधार संलग्न बँक खात्यावर ही लाभाची रक्कम जमा केल्याबाबतची सूचना डीबीटी पोर्टलद्वारे प्रत्येक महाविदयालयाला दिली जाईल. त्यामुळे संबंधित विद्यापिठ / शैक्षणिक संस्था/महाविद्यालय / तंत्रनिकेतने यांनी कोणत्याही अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी शिक्षण शुल्काची रक्कम घेऊ नये. तसेच कोणत्याही अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक होणार नाही, याची संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी, अशा सूचना सहाय्यक आयुक्त सुनिल जाधव यांनी शैक्षणिक संस्थांना दिल्या आहेत.

तरी सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी दि.28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज तात्काळ भरावेत तसेच सन 2020-21 मधील नूतनीकरणाचे अर्ज असलेल्या विद्यार्थ्यांनी दि.28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत आपले अर्ज नूतनीकरण करावेत, असे आवाहनही समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त सुनिल जाधव यांनी केले आहे.