Posted inकवितासाहित्य

पाऊस मनामनातला – सौ. नेहा नितीन दळवी

पाऊस मनामनातला – सौ.नेहा नितीन दळवी प्रत्येकाच्या मनातला पाऊस हा वेगवेगळा असू शकतो… पावसाची रूपं सुद्धा वेगवेगळीच… कधी आठवणीतला पाऊस तर कधी नकोसा वाटणारा पाऊस तर कधी हवाहवासा वाटणारा पाऊस…माझ्या नजरेतला पाऊस हा असा आहे ..? पावसाच्या सरी बघते , आणि आठवणीत खूप रमून जायला होते ,कधी शाळेतील पावसाळी खेळ तर कधी कॉलेजमधील पावसाळी सहल […]

Posted inबोध कथासाहित्य

कृष्ण सुदामा – खरा मित्र (True Friends)

भगवान कृष्ण आणि सुदामा हे बालपणचे मित्र होते. कृष्णा हा एक राजा होता आणि सुदामा खूपच गरीब होता. सुदामाने एका गरीब ब्राह्मण माणसाचे जीवन जगले, अगदी लहान झोपडीमध्ये पत्नी व मुलांसह राहत असे. बरेच दिवस सुदामाला भीक म्हणून जे मिळायचे त्यातून मुलांना पोटभर खायलाही मिळत नव्हते. एक दिवस, त्याच्या पत्नीने त्याला मित्र कृष्णाकडे जाऊन मदत […]

Posted inबोध कथासाहित्य

उक्तीपेक्षा कृती श्रेष्ठ | Action Speak Louder than Words In Marathi

उक्तीपेक्षा कृती श्रेष्ठ | Action Speak Louder than Words In Marathi बर्‍याच वर्षांपूर्वी, दोन शेतकरी, राहुल आणि नरेंद्र शेजारी होते, जे सुंदर जंगलाच्या बाजूला राहत होते.एके दिवशी सकाळी त्यांना जाग आली आणि बघतात तर काय जंगलातील बरीच झाडे तोडली गेली आहेत. हे बघून राहुल रागावला आणि तो आपला राग व्यक्त करण्यासाठी तातडीने त्याच्या शेजार्‍याकडे गेला. […]