Posted inतळारोहा

रायगड मधील रोहा अणि तळा तालुक्यात वाळूू माफिया बिनधास्त.

रायगड – रोहा अणि तळा तालुक्या मधिल खजनिवाडी – मंदाड या गावांंजवळील समुद्रात बेकायदेशीररित्या रेती/वाळूू उपसली जात असून प्रशासन मात्र सदर बाबिनकड़े दुर्लक्ष करुन बसले आहे. वाळू मफियांकडून वाळू उपसण्यासाठी वापरण्यात येणार्या सक्शन पंपमुळे येथील मछीमारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून ह्या वाळूू मफियांवर प्रशासनाने कार्यवाई करावी असी येथील लोकांची मागणी आहे.