Raigad Corona News – रायगड कोरोना तपशील 

एकूण रुग्णसक्रिय रुग्णबरे झालेले रुग्णमृत्यू
48,0384,01042,7001,328
रायगड कोरोना तपशील – 3rd October 2020
रायगड कोरोना तपशील – 3rd October 2020
रायगड कोरोना तपशील – 26 September 2020
रायगड कोरोना तपशील – 23 September 2020
रायगड कोरोना तपशील – 21 September 2020
रायगड कोरोना तपशील – 14 September 2020
रायगड कोरोना तपशील – 13 September 2020
रायगड कोरोना तपशील – 10 September 2020

तालुकाएकूण रुग्णसक्रिय रुग्णबरे झालेले रुग्णमृत्यू
पनवेल मनपा9,5691,3477,975247
पनवेल ग्रामीण2,8864072,42950
उरण1,19518395755
अलिबाग1,5562651,24645
पेण1,7862471,48851
रोहा98916380026
मुरुड2043215517
माणगाव55712841712
महाड75818154334
कर्जत7007259335
म्हसळा21591988
खालापूर1,4612141,19354
श्रीवर्धन2063615812
तळा3812242
पोलादपूर117208611
सुधागड10532712
तालुक्याप्रमाणे कोरोना तपशील – 20 August 2020

तालुकाएकूण रुग्णसक्रिय रुग्णबरे झालेले रुग्णमृत्यू
पनवेल मनपा8,9031,5047,173226
पनवेल ग्रामीण2,6513642,23354
उरण1,11719287649
अलिबाग14232641,12039
पेण1,6382141,37549
रोहा89524363220
मुरुड1963814216
माणगाव468913725
महाड67716847732
कर्जत6528354722
म्हसळा21391968
खालापूर1,347206109447
श्रीवर्धन1893514410
तळा3611232
पोलादपूर101137711
सुधागड8623612
तालुक्याप्रमाणे कोरोना तपशील – 14 August 2020

तालुकाएकूण रुग्णसक्रिय रुग्णबरे झालेले रुग्णमृत्यू
पनवेल मनपा753113845971176
पनवेल ग्रामीण2316372189549
उरण95213278634
अलिबाग117021392433
पेण1391263109137
रोहा69219148417
मुरुड1543510712
माणगाव375683043
महाड51712137026
कर्जत5738347119
म्हसळा203181787
खालापूर115124586739
श्रीवर्धन152171287
तळा318212
पोलादपूर8918638
सुधागड4814322
तालुक्याप्रमाणे कोरोना तपशील – 6 August 2020

तालुकाएकूण रुग्णसक्रिय रुग्णबरे झालेले रुग्णमृत्यू
पनवेल मनपा717513615642172
पनवेल ग्रामीण2230339184249
उरण92517472031
अलिबाग111419488931
पेण1292254100731
रोहा62915246116
मुरुड153459810
माणगाव356712823
महाड49013532926
कर्जत55910143919
म्हसळा203301667
खालापूर110224582136
श्रीवर्धन152241226
तळा296212
पोलादपूर8819627
सुधागड4415281
तालुक्याप्रमाणे कोरोना तपशील – 4 August 2020

तालुकाएकूण रुग्णसक्रिय रुग्णबरे झालेले रुग्णमृत्यू
पनवेल मनपा707613995507170
पनवेल ग्रामीण2207355180448
उरण91417670731
अलिबाग109618787831
पेण128426998431
रोहा62116544115
मुरुड153539010
माणगाव349692773
महाड48613532625
कर्जत55110742519
म्हसळा203711257
खालापूर108125778935
श्रीवर्धन150291156
तळा274212
पोलादपूर8820617
सुधागड4317251
तालुक्याप्रमाणे कोरोना तपशील – 3 August 2020

तालुकाएकूण रुग्णसक्रिय रुग्णबरे झालेले रुग्णमृत्यू
पनवेल मनपा525013793744127
पनवेल ग्रामीण1702500116834
उरण67513951521
अलिबाग76437237121
पेण83837644319
रोहा398962939
मुरुड10123708
माणगाव232621682
महाड2329412810
कर्जत3608226612
म्हसळा12660606
खालापूर67834731813
श्रीवर्धन11637763
तळा232192
पोलादपूर5910445
सुधागड15771
तालुक्याप्रमाणे कोरोना तपशील – 23 July 2020
तालुकाएकूण रुग्णसक्रिय रुग्णबरे झालेले रुग्णमृत्यू
पनवेल मनपा39801388249696
पनवेल ग्रामीण125244178130
उरण51318631413
अलिबाग39522516010
पेण46831514112
रोहा272981713
मुरुड7848246
माणगाव184691132
महाड115396610
कर्जत26510614712
म्हसळा9654366
खालापूर3232535911
श्रीवर्धन8548343
तळा225152
पोलादपूर4713322
सुधागड10271
तालुक्याप्रमाणे कोरोना तपशील – 13 July 2020

Raigad Corona News – रायगड कोरोना तपशील 

तालुकाएकूण रुग्णसक्रिय रुग्णबरे झालेले रुग्णमृत्यू
पनवेल मनपा38341423231596
पनवेल ग्रामीण119341774630
उरण47718228610
अलिबाग3302051539
पेण36830411912
रोहा240981663
मुरुड7848246
माणगाव163701082
महाड10243619
कर्जत2419713711
म्हसळा8158326
खालापूर3052504510
श्रीवर्धन8248313
तळा214152
पोलादपूर4713322
तालुक्याप्रमाणे कोरोना तपशील – 12 July 2020

तालुकाएकूण रुग्णसक्रिय रुग्णबरे झालेले रुग्णमृत्यू
पनवेल483317732936124
उरण46817628210
अलिबाग3301811409
पेण36824211610
रोहा240751632
माणगाव163581032
महाड10239549
कर्जत24110412710
म्हसळा8144325
तालुक्याप्रमाणे कोरोना तपशील – 11 July 2020

Raigad Corona News

Get Study Material for all Competitive Exams

उरणमध्ये लावारीस गुरांची चोरी