Panvel Corona Update / News – पनवेल कोरोना तपशील

अ.क्रविषयसंख्या
1आजपर्यंत पूर्ण बरे झालेले रुग्ण16,514
2विद्यमान एकूण रुग्ण1,863
3आजचे रुग्ण188
4कोविड – १९ मृत्यू झालेले रुग्ण416
5आतापर्यंत एकूण पॉसिटीव्ह रुग्ण18,793
Updated On: २8 सप्टेंबर २०२०

२8 सप्टेंबर २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

२8 सप्टेंबर २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

Raigad Corona Update

२५ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

२५ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

१४ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

१४ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

९ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

९ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

७ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

७ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

५ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

५ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

४ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

४ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

३ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

३ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

२ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

२ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

Raigad Corona News – रायगड कोरोना तपशील

Uran Corona News – उरण कोरोना तपशील

१ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

१ ऑगस्ट २०२० रोजी आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील

Panvel Corona Update / News – पनवेल कोरोना तपशील

Raigad Corona Update